Nazovi 113
Koronavirus
Ravnateljstvo civilne zaštite
Hrvatski zavod za Javno zdrastvo

Kontakt

Društvo Energetičara Sisak, Keltska ulica br;12
MB: 3315061, OIB: 75839648175
tel; 044-530-057, fax; 044-742-930
Predsjednik;Velimir Martinjak
mob; 098-376-851
Obrazovanje & Predavanje;
D.Martić; 097-709-2671
VAŽNO: Plačanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.


RASPORED PREDAVANJA TEČAJ JESEN (10.10.2022.-21.10.2022.)

Dodatne informacije na des@sk.t-com.hr ili na D.Martić; 097-709-2671.

Način provođenja stručnog ispita za energetska zanimanja tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

Obavještavamo Vas da će se, nakon 3. faze popuštanja mjera koja slijedi 11.05.2020. godine, nastaviti održavanje državnih stručnih ispita za energetska zanimanja temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15).

Uvjeti pristupanja ispitu, u odnosu na do sada održavane ispite, mijenjaju se nastavno na Preporuku HZJZ za provođenje državnog stručnog ispita tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) izdane dana 24.04.2020. godine te ostale preporučene mjere zaštite.
Prilikom polaganja stručnog ispita kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi pridržavati se zaštitnih mjera u cilju sprječavanja širenja korona virusa kao što su nošenje zaštitnih maski, nošenje rukavica prilikom pisanja pismenog ispita te korištenje vlastite kemijske olovke.
Također, prije pristupanja ispitu kandidati (uključujući ispitivače i tajnicu/tajnika ispitne komisije) biti će u obvezi potpisivanja Izjave u skladu sa preporukom HZJZ.

Poziv na ispit: Tajnice/Tajnik dostaviti će kandidatima Poziv na ispit koji uključuje Upute vezane za sprječavanje širenja koronavirusa.
U tekstu maila kojim se Poziv na ispit dostavlja, pravna odnosno fizička osoba upućuje se da obrati posebnu pozornost na Upute napisane u Pozivu na ispit.

Izjava kandidata: Uz Poziv na ispit Tajnice/Tajnik dostavljaju mailom pravnoj odnosno fizičkoj osobi Izjavu koju je kandidat obavezan vlastitom kemijskom olovkom potpisati prije pristupanja stručnom ispitu.

Izjava ispitivača i Tajnica/Tajnika: Prilikom dolaska na ispit svi ispitivači i Tajnica/Tajnik dužni su potpisati Izjavu vlastitom kemijskom olovkom.

Dolazak kandidata: Tajnice/Tajnik dočekati će kandidate na ulazu u ustanovu te od kandidata preuzeti potpisane Izjave. Kandidatu koji polaže pismeni ispit Tajnica/Tajnik dodjeljuje jednokratne rukavice.
Tajnica/Tajnik prilikom dočeka kandidata i prikupljanja Izjava mora nositi vizir, zaštitnu masku i rukavice. Nakon što postupak prikupljanja i evidentiranja kandidata završi jednokratne rukavice skida i odbacuje u koš za smeće nakon čega je obavezna dezinfekcija ruku.

Kemijska olovka: Kandidat ispunjava Izjavu odnosno piše povremeni stručni ispit (pismeni) koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku. Ukoliko kandidat sa sobom ne ponese vlastitu kemijsku olovku istu mu daje Tajnica/Tajnik s time da se kemijske olovke ne zaprimaju nazad od kandidata.

Dezinfekcija ruku: Kandidati, ispitivači i tajnica obvezni su na ulazu u ustanovu, na ulasku u prostoriju održavanja ispita kao i pri izlazu iz ustanove dezinficirati ruke na dozatorima s dezificijensima koje je potrebno postaviti na ulazu u prostoriju održavanja ispita kao i na ulazu/izlazu iz ustanove.

Nošenje maski i rukavica: Za kandidate, članove Ispitne komisije kao i za Tajnicu/Tajnika nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos je obavezno. U tijeku održavanja ispita nošenje rukavica kod članova Ispitne komisije i Tajnica/Tajnika nije obavezno, ali se preporučuje.

Ispitni prostor: Mjesto održavanja ispita i pripadajuće prostorije, uključujući sanitarne prostorije, temeljito se peru i dezinficiraju. Po obavljenom ispitu, između svake grupe, prostorija održavanja ispita će se prozračiti, a radne površine dezinficirati.

Usmeni ispit: Usmeni ispit održava se na način da se u prostoriji nalazi ispitna komisija s najmanjim mogućim brojem članova na način da ispitivač i kandidat sjede na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga. Kandidat bez maske ne može pristupiti usmenom ispitu. Maska se tijekom ispita ne smije skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske tijekom usmenog ispita ili je skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

Povremeni ispit - pismeni: Kandidati bi trebali ulaziti u prostoriju polaganja ispita na način da prvi kandidat koji uđe sjeda za najudaljenije mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu. Kandidati trebaju sjediti na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga kao i od ispitivača. Kandidat ispunjava povremeni stručni ispit koristeći isključivo vlastitu kemijsku olovku te je obvezan pristupiti pismenom ispitu sa maskom i rukavicama. Masku je kandidat obvezan donijeti sa sobom na ispit dok će mu jednokratne rukavice dodijeliti Tajnica/Tajnik prilikom ulaska u ustanovu. Maska i rukavice se tijekom ispita ne smiju skidati. Ukoliko bi kandidat odbio nošenje maske ili rukavica tijekom pismenog ispita ili ih skinuo, isključio bi mogućnost svog polaganja te će mu se u tom slučaju bilježiti pad ispita.

Informacija o proceduri izdavanja preslike uvjerenja o položenom stručnom ispitu za energetska zanimanja

U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:

  • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
  • godinu rođenja
  • OIB
  • adresu stanovanja
  • cjelovit naziv zanimanja
  • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
  • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja
Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

NAPOMENA:
Priložiti 20 kuna taksene marke po traženom Uvjerenju (za jedno zanimanje).
IZVJEŠTAJ S KVIZA U OKVIRU 3. SISAČKOG ENERGETSKOG DANA
Dana 10. listopada 2019. godine u prostorijamaSveučilišta u Zagrebu Metalurškog fakulteta održan je kviz za srednje i osnovne škole u okviru 3. Sisačkog energetskog dana. Ovogodišnji 3.Sisački energetski dan održava se u organizaciji Društva energetičara Sisak (Velimir Martinjak, dipl. ing., Matija Martinjak,mag.ing.mech. idoc.dr.sc. Jakov Baleta, Ivica Huzjak, web developer-graphic desinger) u suorganizaciji Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof.dr.sc. Ladislav Lazić, DamijanCerinski, mag.ing.aeroing, Tin Brlić, mag.ing.met.) uz potporu tvrtke Siemens i Sisačko moslavačke županije.

Cilj kviza bio je širenje svijesti o potrebi smanjenja štetnih klimatskih promjena, zaštiti okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa. Na kvizu 3. Sisačkog energetskog dana sudjelovali su učenici Tehničke škole Kutina, Tehničke škole Sisak, Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina Velika Gorica, članovi Zajednice tehničke kulture Grada Siska te učenici Osnovnih škola Braće Bobetko, Galdovo i Braće Ribar.

Nakon otvaranja događaja uz prigodno obraćanje dekanice Metalurškog fakulteta izv. prof. dr.sc. Zdenke Zovko Brodarac i predsjednika Društva energetičara Sisak gosp. Velimira Martinjaka, uslijedilo je predstavljanje Fakulteta od strane Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing. i voditeljice Radne skupine za promidžbu Metalurškog fakulteta izv. prof. dr. sc. Natalije Dolić. Kao uvod u kviz DamijanCerinski, mag. ing. aeroing. održao je predavanje na temu Klima i energija.Kviz je bio koncipiran na način da su učenici odgovarali na pitanja vezana za klimu i energiju koja su bila podijeljena u četiri kategorije: klima i klimatske promjene, energetski održiva gradnja, energija i izvori energije te energetska učinkovitost u svakodnevnom životu. Ukupno pet ekipa pokazalo je zavidno znanje u području problematike klimatskih promjena, zaštite okoliša te racionalnog korištenja energije. Prvo mjesto uvjerljivo je osvojila ekipa Tehničke škole Kutina,dok su drugo i treće mjesto osvojili Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, odnosno Zajednica tehničke kulture grada Siska. Vrijedne nagrade za pobjednike kviza u okviru 3. Sisačkog energetskog dana osigurala je Sisačko moslavačka županija. Svečano uručenje nagrada održat će se 17. listopada 2019. godine na 3. Sisačkom energetskom danu u hotelu Panonija.

Tin Brlić, mag.ing.met. ----- Doc. dr. sc. Jakov Baleta
Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.
Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupile su na snagu 1. travnja 2015. godine.
Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna
Obavještavamo Vas da se očekuje donošenje novog Rješenja Ministarstva gospodarstva u svezi novih nižih cijene koštanja polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja i to:

  • Naknade za polaganje prvog stručnog ispita, naknade za polaganje periodičkog stručnog ispita, naknade popravka prvog stručnog ispita i naknade popravka periodičkog stručnog ispita. Sve se navedene naknada ubuduće trebaju uplatiti u Državni proračun prije početka polaganje stručnog ispita.
  • Dodijeljen je novi IBAN Državnoga proračuna kao i sukladno tome novi poziv na broj. Stoga Vas obavještavamo da do daljnjega nije moguća uplata u Državni proračun radi polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja.
Uplate naknade za stručne ispite u Državni proračun biti će moguća tek nakon donošenja novog rješenja Ministarstva gospodarstva. NOVO: Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Cijena ispita i podaci za uplatu

Naknada za polagane stručnih ispita za energetska zvanja uplačuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske imenovanom Izvođaču na ime naknade obavljanja administrativnih, organizacijskih i drugih poslova vezane za rad ispitne komisije. Napominjemo da će svi podatci o uplatama biti naznačeni i u Pozivu na ispit koji tajnice Područnih ispitnih komisija šalju kandidatima na ispit sedam do deset dana prije zakazanog termina ispita.

NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Iznos za polaganje stručnog ispita uplaćuje se u 2 dijela:

- u Državni proračun; - Savezu energetičara Hrvatske – SEH (za administrativne i organizacijske aktivnosti stručnih ispita).

Prema vrsti polaganja navodimo sljedeće cijene u kunama i eurima (uz obračun po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK):

PRVI STRUČNI ISPIT

- 600,00 HRK / 79,63 EUR (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

- 260,00 HRK + PDV 65,00 HRK – ukupno uplatiti SEH-u: 325,00 HRK / 43,13 EUR

POVREMENI STRUČNI ISPIT (PERIODIČNA OBNOVA ISPITA SVAKIH 5 GODINA)

- 350,00 HRK / 46,45 EUR (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

- 260,00 HRK + PDV 65,00 HRK – ukupno uplatiti SEH-u: 325,00 HRK / 43,13 EUR

POPRAVAK STRUČNOG ISPITA

- 350,00 HRK / 46,45 EUR (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

- 160,00 HRK + PDV 40,00 HRK – ukupno uplatiti SEH-u: 200,00 HRK / 26,54 EUR

NAPOMENA: Navedeni iznosi uplaćuju se tek nakon primljenog pismenog poziva na ispit.

Poziv s pojedinim terminom ispita i uputom šalje se za svakog kandidata.

PODACI ZA UPLATU

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE

Ilica 24/1

10 000 Zagreb

IBAN: HR9523600001101427258

Poziv na broj: HR00 4-21- godina u kojoj se polaže ispit (npr. 4-21-2022)

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

 

Postani član DES-a

Postani član Društva enegetičara Sisak, sudjeluj u edukativnim predavanjima, zajedničkim druženjima, nezaboravnim izletima. Postani dio DES-a.

Velimir Martinjak


Pristupnica

Popis zanimanja za prijavu ispita

1
Strojar malog energetskog objekta
2
Strojar parnih turbina
3
Strojar plinskih turbina
4
Strojar hidroturbina
5
Vođa smjene termoelektrane
5
Vođa bloka termoelektrane
5
Vođa smjene hidroelektrane
5
Vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana
6
Voditelj pogona obnovljivih izvora
7
Strojar energetskog objekta
8
Strojar kotlovskog postrojenja
9
Strojar kotla
10
Rukovatelj industrijske peći
11
Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
12
Strojar kompresorske stanice
13
Strojar crpne stanice
14
Rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima
15
Rukovatelj klimatizacije
16
Rukovatelj centralnog grijanja
17
Ložač centralnog grijanja
18
Rukovatelj pripreme vode
19
Ložač – rukovatelj kotlom
20
Rukovatelj posudama stlačenih plinova
21
Dispečer u elektroenergetskom sustavu
22
Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
24
Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima