Nazovi 113
Koronavirus
Ravnateljstvo civilne zaštite
Hrvatski zavod za Javno zdrastvo

Kontakt

Društvo Energetičara Sisak, Keltska ulica br;12
MB: 3315061, OIB: 75839648175
tel; 044-530-057, fax; 044-742-930
Predsjednik;Velimir Martinjak
mob; 098-376-851
Obrazovanje & Predavanje;
D.Martić; 097-709-2671
VAŽNO: Plačanje stručnog ispita kao i naknade Savezu energetičara Hrvatske - vrši se za kandidate koji žele polagati stručni ispit - ISKLJUČIVO nakon primljenog Poziva na ispit.
RASPORED PREDAVANJA TEČAJ PROLJEĆE -1 2023

Dodatne informacije na des@sk.t-com.hr ili na D.Martić; 097-709-2671.

U svrhu poboljšanja kvalitete usluge stručne edukacije polaznika energetskih tečaja Društva energetičara Sisak na usluzi su dodatni edukativni materijali ograničenog sadržaja. Pristup dodatnom sadržaju moguć je samo uz dobivene korisničke podatke od strane DE Sisak.

Informacija o proceduri izdavanja preslike uvjerenja o položenom stručnom ispitu za energetska zanimanja

U PISMENI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRESLIKE UVJERENJA NAVESTI:

  • ime i prezime osobe za koju se traži Uvjerenje
  • godinu rođenja
  • OIB
  • adresu stanovanja
  • cjelovit naziv zanimanja
  • područnu Ispitnu komisiju u kojoj je polagan stručni ispit te okvirni datum polaganja
  • adresu na koju se šalje preslika Uvjerenja
Pismeni zahtjev poslati na Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
n/r gosp.Ivana Benkovića
Ispitna komisija za energetska zvanja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

NAPOMENA:
Priložiti 20 kuna taksene marke po traženom Uvjerenju (za jedno zanimanje).
IZVJEŠTAJ S KVIZA U OKVIRU 3. SISAČKOG ENERGETSKOG DANA
Dana 10. listopada 2019. godine u prostorijamaSveučilišta u Zagrebu Metalurškog fakulteta održan je kviz za srednje i osnovne škole u okviru 3. Sisačkog energetskog dana. Ovogodišnji 3.Sisački energetski dan održava se u organizaciji Društva energetičara Sisak (Velimir Martinjak, dipl. ing., Matija Martinjak,mag.ing.mech. idoc.dr.sc. Jakov Baleta, Ivica Huzjak, web developer-graphic desinger) u suorganizaciji Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof.dr.sc. Ladislav Lazić, DamijanCerinski, mag.ing.aeroing, Tin Brlić, mag.ing.met.) uz potporu tvrtke Siemens i Sisačko moslavačke županije.

Cilj kviza bio je širenje svijesti o potrebi smanjenja štetnih klimatskih promjena, zaštiti okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa. Na kvizu 3. Sisačkog energetskog dana sudjelovali su učenici Tehničke škole Kutina, Tehničke škole Sisak, Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina Velika Gorica, članovi Zajednice tehničke kulture Grada Siska te učenici Osnovnih škola Braće Bobetko, Galdovo i Braće Ribar.

Nakon otvaranja događaja uz prigodno obraćanje dekanice Metalurškog fakulteta izv. prof. dr.sc. Zdenke Zovko Brodarac i predsjednika Društva energetičara Sisak gosp. Velimira Martinjaka, uslijedilo je predstavljanje Fakulteta od strane Igora Jajčinovića, mag. ing. oecoing. i voditeljice Radne skupine za promidžbu Metalurškog fakulteta izv. prof. dr. sc. Natalije Dolić. Kao uvod u kviz DamijanCerinski, mag. ing. aeroing. održao je predavanje na temu Klima i energija.Kviz je bio koncipiran na način da su učenici odgovarali na pitanja vezana za klimu i energiju koja su bila podijeljena u četiri kategorije: klima i klimatske promjene, energetski održiva gradnja, energija i izvori energije te energetska učinkovitost u svakodnevnom životu. Ukupno pet ekipa pokazalo je zavidno znanje u području problematike klimatskih promjena, zaštite okoliša te racionalnog korištenja energije. Prvo mjesto uvjerljivo je osvojila ekipa Tehničke škole Kutina,dok su drugo i treće mjesto osvojili Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, odnosno Zajednica tehničke kulture grada Siska. Vrijedne nagrade za pobjednike kviza u okviru 3. Sisačkog energetskog dana osigurala je Sisačko moslavačka županija. Svečano uručenje nagrada održat će se 17. listopada 2019. godine na 3. Sisačkom energetskom danu u hotelu Panonija.

Tin Brlić, mag.ing.met. ----- Doc. dr. sc. Jakov Baleta
Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču – Savezu energetičara Hrvatske.
Upravni odbor Saveza energetičara Hrvatske na 17. sijednici UO SEH-e donio je sljedeće odluke:

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene 300.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 260,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 260,00 kn + PDV=325,00 kn.

Smanjuje se naknada Izvođaču za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita s dosadašnje cijene od 200.00 kn (bez PDV-a) na cijenu od 160,00 kn (bez PDV-a). Nova cijena za polaganje popravka Prvog i Periodičkog stručnog ispita iznosi 160,00 kn + PDV=200,00 kn.

Nove naknade za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja Izvođaču (SEH) za polaganje stručnih ispita za energetska zvanja stupile su na snagu 1. travnja 2015. godine.
Informacija o novim nižim iznosima naknade za polaganje Stručnih ispita za energetska zanimanja kao i o novom broju IBAN-a Državnog proračuna
Obavještavamo Vas da se očekuje donošenje novog Rješenja Ministarstva gospodarstva u svezi novih nižih cijene koštanja polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja i to:

  • Naknade za polaganje prvog stručnog ispita, naknade za polaganje periodičkog stručnog ispita, naknade popravka prvog stručnog ispita i naknade popravka periodičkog stručnog ispita. Sve se navedene naknada ubuduće trebaju uplatiti u Državni proračun prije početka polaganje stručnog ispita.
  • Dodijeljen je novi IBAN Državnoga proračuna kao i sukladno tome novi poziv na broj. Stoga Vas obavještavamo da do daljnjega nije moguća uplata u Državni proračun radi polaganja stručnih ispita za energetska zanimanja.
Uplate naknade za stručne ispite u Državni proračun biti će moguća tek nakon donošenja novog rješenja Ministarstva gospodarstva. NOVO: Naglašavamo da nije više moguće doći na ispit sa uplatnicom na dan ispita. Potrebno je da se uplate u elektroničkom obliku ili osobno dostave tajniku/ci područne ispitne komisije barem jedan dan prije održavanja ispita (zbog provjere svih podataka na uplatnici).

Cijena ispita i podaci za uplatu

Naknada za polagane stručnih ispita za energetska zvanja uplačuje se na dvije uplatnice. Prva uplata (prva uplatnica) se plaća u Državni proračun RH na ime naknade Državnoj ispitnoj komisiji komisiji, a druga uplata (druga uplatnica) se plaća Savezu energetičara Hrvatske imenovanom Izvođaču na ime naknade obavljanja administrativnih, organizacijskih i drugih poslova vezane za rad ispitne komisije. Napominjemo da će svi podatci o uplatama biti naznačeni i u Pozivu na ispit koji tajnice Područnih ispitnih komisija šalju kandidatima na ispit sedam do deset dana prije zakazanog termina ispita.

NAKNADA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Iznos za polaganje stručnog ispita uplaćuje se u 2 dijela:

- u Državni proračun; - Savezu energetičara Hrvatske – SEH (za administrativne i organizacijske aktivnosti stručnih ispita).

Prema vrsti polaganja navodimo sljedeće cijene u kunama i eurima (uz obračun po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK):

PRVI STRUČNI ISPIT

79,63 EUR / 600,00 HRK (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

43,13 EUR / 325,00 HRK uplatiti u SEH-u (u cijenu uračunat i PDV u iznosu 8.63 EUR)

POVREMENI STRUČNI ISPIT (PERIODIČNA OBNOVA ISPITA SVAKIH 5 GODINA)

46,45 EUR / 350,00 HRK (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

43.13 EUR / 325,00 HRK uplatiti u SEH (u cijenu uračunat i PDV u iznosu 8.63 EUR)

POPRAVAK STRUČNOG ISPITA

46,45 EUR / 350,00 HRK (uplata u Državni proračun, ne plaća se PDV)

26,54 EUR / 200,00 HRK uplatiti u SEH (u cijenu uračunat i PDV u iznosu 5.31 EUR)

NAPOMENA: Navedeni iznosi uplaćuju se tek nakon primljenog pismenog poziva na ispit.

Poziv s pojedinim terminom ispita i uputom šalje se za svakog kandidata.

PODACI ZA UPLATU

DRŽAVNI PRORAČUN

IBAN: HR1210010051863000160

Poziv na broj: HR65 7005-230-47053-784031

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

SAVEZ ENERGETIČARA HRVATSKE

Ilica 24/1

10 000 Zagreb

IBAN: HR9523600001101427258

Poziv na broj: HR00 4-21- godina u kojoj se polaže ispit (npr. 4-21-2023)

Opis plaćanja: Ime i prezime kandidata – Stručni ispit

 

Postani član DES-a

Postani član Društva enegetičara Sisak, sudjeluj u edukativnim predavanjima, zajedničkim druženjima, nezaboravnim izletima. Postani dio DES-a.

Velimir Martinjak


Pristupnica

Popis zanimanja za prijavu ispita

1
Strojar malog energetskog objekta
2
Strojar parnih turbina
3
Strojar plinskih turbina
4
Strojar hidroturbina
5
Vođa smjene termoelektrane
5
Vođa bloka termoelektrane
5
Vođa smjene hidroelektrane
5
Vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana
6
Voditelj pogona obnovljivih izvora
7
Strojar energetskog objekta
8
Strojar kotlovskog postrojenja
9
Strojar kotla
10
Rukovatelj industrijske peći
11
Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem

12

Strojar kompresorske stanice