Sisački energetski dan

GLAVNI CILJEVI DOGAĐAJA

Nedavno ustanovljeni cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova Europske unije za 40% (u odnosu na referentnu 1990.) do 2030., moguće je ostvariti samo uz široki društveni konsenzus koji uključuje suradnju gospodarskih subjekata, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga, različitih interesnih skupina, ali i samih građana.

Ideja je Sisačkog energetskog dana već od 1. događaja stvoriti platformu za informiranje i motiviranje građana, tvrtki i drugih lokalnih subjekata, kao i svih zainteresiranih dionika o potrebi smanjenja štetnih klimatskih promjena, zaštiti okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa.
Format događaja je zamišljen kao prezentacije pozvanih stručnjaka u trajanju od 15 minuta s 5 minutnom diskusijom između predavanja. Predavanja su podijeljena u 3 bloka, s obzirom na centralnu temu koja seprovlači kroz prezentacije bloka. Sudjelovanje na samom događaju je besplatno pa je ideja skupiti što više ljudi s ciljem popularizacije energetike, lokalnih kapaciteta grada Siska te širenja svijesti o obnovljivim izvorima energije.
Sisačkom energetskom danu prisustvovat će eminentni predavači iz područja energetike, izložit će se određeni broj radova i predstaviti rad pojedinih udruga. Cijeli događaj će biti medijski popraćen, a uz građane grada Siska gosti će nam biti predstavnici tvrtki i udruga koje se bave energetikom, stručnjaci iz područja energetike, i mnogi drugi zainteresirani posjetitelji iz regije.