Obrazovanje

U tijeku - Prijave za upis kandidata

Sukladno;
Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/2014. od 09.07.2014.), Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 20/2015 od 03.02.2015.) i Zakonu o energiji (s izmjenama i dopunama) (NN 120/2012), (NN 14/2014), (NN 102/2015).

Društvo energetičara Sisak organizira prikupljanje prijava svih korisnika usluga Društva energetičara Sisak, kao i svih zainteresiranih kandidata za teoretsko-stručno osposobljavanje i provjeru znanja za upravljanje energetskim postrojenjima u 2013. Godini, kao i za ponovnu provjeru znanja.

Pismenu prijavu treba dostaviti putem putem pošte na Keltska ulica br;12, 44000 Sisak ili na e-mail adresu des@sk.t-com.hr.

Prilikom prijave potrebno je navesti točno zvanje prema gore navedenom Pravilniku i karakteristike postrojenja na kojem je provedena određena praksa pod nadzorom mentora. Prijavljeni kandidati biti će na vrijeme obaviješteni o datumu početka tečaja.
Društvo energetičara Sisak sukladno Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/2010.) organizirati će pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita pred Ispitnom komisijom za stručne ispite Ministarstva gospodarstva za energetska zvanja:

 • Strojar malog energetskog objekta
 • Strojar parnih turbina
 • Strojar plinskih turbina
 • Strojar hidroturbina
 • Vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta
 • Voditelj pogona obnovljivih izvora
 • Strojar energetskog objekta
 • Strojar kotlovskog postrojenja
 • Strojar kotla
 • Rukovatelj industrijske peći
 • Rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem
 • Strojar kompresorske stanice
 • Strojar crpne stanice
 • Rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima
 • Rukovatelj klimatizacije
 • Rukovatelj centralnog grijanja
 • Ložač centralnog grijanja
 • Rukovatelj pripreme vode
 • Ložač – rukovatelj kotlom
 • Rukovatelj posudama stlačenih plinova
 • Dispečer u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar u elektroenergetskom sustavu
 • Uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji
 • Punitelj motornih vozila ukapljenim naftnim plinovima ili komprimiranim plinovima

Spremni smo organizirati pripremu za polaganje stručnih ispita i za sva ostala zanimanja iz Pravilnika navedena u čl. 4, ukoliko bi za ista bilo interesa (najmanje 10 kadnidata za pojedino zanimanje).
Rukovanje energetskim postrojenjem dozvoljeno je samo stručnim radnicima koji imaju položen stručni ispit za određeno zanimanje! Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su gore navedenim prailnicima. Sve ostale informacije možete dobiti ako nam se obratite na tel. broj 099/211 69 85 Dubravka Martić ili nas posjetite u našim društvenim prostorijama.

U vlastitim prostorijama društvo obavlja sljedeće djelatnosti;

A. Stručno obrazovanje radnika za zvanja u energetskim djelatnostima;

B. Stručno savjetovanje, održavanja energetskih objekata i izrade pogonskih uputa za rad

C. Organizacija savjetovanja i okruglih stolova energetske tematike, organizacija Sisačkog energetskog dana.