Zakonska regulativa

Zakon o tržištu električne energije (s izmjenama)

Narodne Novine 22/13
Narodne Novine 102/15
Narodne Novine 68/18


Zakon o tržištu toplinske energije (s izmjenama)

Narodne Novine 80/13
Narodne Novine 14/14
Narodne Novine 76/18


Zakon o tržištu plina

Narodne Novine 18/18


Zakon o energetskoj učinkovitosti

Narodne Novine 127/14
Narodne Novine 127/14


Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

Narodne Novine 120/12
Narodne Novine 68/18


Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata

Narodne Novine 19/14
Narodne Novine 73/17


Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Narodne Novine 100/15
Narodne Novine 131/17
Narodne Novine 111/18


Zakon tlačnoj opremi

Narodne Novine 79/16


Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (s izmjenama i dopunama)

Narodne Novine 88/14
Narodne Novine 20/15